Ta gärna en titt på vårt stegsortiment

Kvalitet & Miljö

Skeppshults Press & Svets AB verkar inom två affärsområden Skeppshult supply och Skeppshultsstegen.

 

 •Vi ska förebygga föroreningar och sträva efter att minimera miljöpåverkan genom att hushålla med råvaror, energi och vatten.

 •Ledare ska aktivt och engagerat driva kvalitets och miljöarbete samt följa gällande lagar, bestämmelser och andra krav.

 •Varje medarbetare är ansvarig för att förstå kvalitet/miljökraven och säkerställa att de uppfylls.

 •Att uppfylla kvalitet och miljökraven är alltid viktigare än leveranser och kostnader.

 •Vi minimerar vår miljöpåverkan genom att mäta och sätta mål och genomföra ständiga förbättringar.

 

Vindkraft 20170101-20181231